Wie zijn wij? De Stichting Geluidhinder Baggelhuizen en omgeving heeft als doel het beperken en bestrijden van geluidhinder in onze woonomgeving. De Stichting is opgericht in 1992 naar aanleiding van het feit dat het TT-circuit vanaf dat jaar een permanent circuit is geworden, en niet meer een doorgaande weg van Assen en Witten naar Laaghalerveen, met een paar zijstraten, die af en toe voor motorraces werden gebruikt. De Stichting doet dit door overleg met de provincie Drenthe en de gemeente Assen, die op grond van de wetgeving de vergunningen verlenen voor het produceren van geluid en toezicht houden op de naleving van de vergunningvoorwaarden. Zoals iedere actiegroep houden wij de vergunningverlening in de gaten en maken wij bezwaar tegen te ruime voorwaarden. In een enkel geval zijn wij in het verleden daartoe zelfs in beroep gegaan bij de Raad van State. Het circuit en de A28 zijn de voornaamste bronnen van hinder en ergernis in onze omgeving, maar beslist niet de enige. Voor een volledig overzicht van onze activiteiten verwijzen wij u naar ons Jaarverslag. Contact Stichting Geluidhinder Baggelhuizen en omgeving Kennemerland 136 9405 LM Assen e-mail: sgbaggelhuizen @ kpnmail.nl