Convenant De Stichting Geluidhinder Baggelhuizen en omgeving is in januari 2010 betrokken geweest bij het opstellen van “Toekomstvisie en convenant TT-circuit en omgeving”. De tekst van het Convenant is te vinden op de website van de provincie. Klik op ‘convenant’ in de tekst.