Geluidsmetingen en studies Provincie Drenthe, TT-circuit http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/tt-circuit/ Geluidsmetingen http://www.aurolex-drenthe.com Klik ‘Meetpunt provinciehuis’en dan klik meer geluidinformatie’. (De meetpunten bij Witterzomer en Boskamp zijn niet meer aangesloten.) Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (juli 2009) Natuurorganisaties en bewonersorganisaties pleiten voor groenere N33 http://www.nmfdrenthe.nl/?page=5633 Rijkswaterstaat, wat is hinderlijk geluid http://www.rws.nl/wegen/natuur_en_milieu/geluidsoverlast/wat_is_hinderlijk_geluid/  Rijkswaterstaat geluidskaarten http://www.rws.nl/wegen/plannen_en_projecten/geluid_rond_snelwegen_nederland/geluidskaart/geografische_kaart/index .aspx Uitvoeringsnota Evenementen Assen (zie paragraaf 3.4 e.v.) http://www.assen.nl/dsresource?type=pdf&objectid=default:15260&versionid=&subobjectname=