Welkom bij Stichting Geluidhinder Baggelhuizen en omgeving te Assen Deze website wil u laten zien waar geluidhinder in Assen-Zuid en omgeving vandaan komt en wat er gedaan wordt om de hinder te bestrijden. Gebruik hiervoor de hierboven opgenomen knoppen. Klachten over geluidhinder kunt u dag en nacht telefonisch melden op 0592 365303, per formulier via de website van de provincie of per e-mail naar milieuklachten@drenthe.nl. De ervaring leert dat er altijd op korte termijn wordt gereageerd, al zal de reactie bijna altijd zijn dat  de geluidsproductie binnen de normen van de verleende vergunning viel. In 2011 is er tussen de provincie Drenthe, de gemeente Assen en de meeste belanghebbenden een convenant gesloten om de geluidhinder zoveel mogelijk te beperken. Het convenant heeft een looptijd van 10 jaar. De tekst vindt u op de pagina Convenant. Onder Contact stelt de Stichting Geluidhinder Baggelhuizen en omgeving zich voor.