Veel gestelde vragen en misverstanden -Waarom heeft de Stichting het convenant TT Circuit ondertekend? Zie onder knop Convenant. -Is de Stiching tegen het TT-circuit? Neen, de Stichting is niet tegen het TT-circuit. De TT mag gedurende 12 dagen (type 0 en 1 volgens de vergunning) heel veel geluid maken. Wij zijn tegen overmatig geluidoverlast op de andere 353 dagen. -Waarom ga je naast een racebaan wonen? De meeste leden van onze Stichting woonden al in Assen toen het TT-circuit nog uit openbare weg bestond. Veelgestelde vragen